Mindful omgaan met verlies en rouw - 15-02-2024

Met Dominique Guiette

Mindful omgaan met verlies & rouw

In de loop van ons leven worden we allemaal geconfronteerd met verschillende verlieservaringen en toch weten we vaak niet hoe om te gaan met rouw, noch onze eigen rouw noch die van anderen.
In deze workshop kijken we samen naar wat rouwen eigenlijk is en hoe mindfulness ons daarbij kan helpen.

Dominique Guiette is mindfulnesstrainer bij de federale overheid en workshopbegeleider verlies- & rouwondersteuning.

photo-1530335875407-47f48e04b0aa