Over ons

Het doel van de Mindfulnessvereniging
is het samenbrengen, verbinden én informeren van mensen die zich verdiepen in Mindfulness.

Hoe het begon

In 2019 zag onze vereniging het levenslicht
Ons doel is het samenbrengen, verbinden én informeren van mensen die zich verdiepen in Mindfulness.

We hebben als Mindfulnessvereniging de intentie laagdrempelig te zijn met oog voor diversiteit.

Een pluralistische vereniging die mensen verbindt vanuit gelijkwaardigheid en respect.

Op 25 januari 2020 organiseerden we een eerste ledenbijeenkomst, met meer dan 80 deelnemers. Het was een prachtige dag met ruimte voor ontmoeting, reflectie, meditatie en inspiratie. Hoe we onze vereniging vorm geven, is gebaseerd op de bijdrage van wie toen deelnam. Dit is de manier waarop we verder willen groeien.

Onze visie

Mindfulness beantwoordt aan een verlangen om even uit de drukte en de gejaagdheid van het dagelijks leven te stappen en stil te staan.

Houding, aandacht, intentie

Mindfulness is een bejegeningswijze, of een manier van omgaan met onszelf, de ander, onze omgeving, de wereld. Met een aandacht die open, mild en respectvol is, kijken we naar wat er is, zoals het is. Makkelijk of moeilijk, we gaan het aan. Bij dat kijken blijven we aanwezig.
Mindfulness helpt om met vertrouwen in het leven te staan zodat we met meer vrijheid t.o.v. onszelf bewuste keuzes kunnen maken.
Mindfulness leert ons om te gaan met het schuren én het strelen van het leven.
Mindfulness draagt een intentie in zich. Het roept op tot handelen, tot engagement t.a.v. onszelf, de ander, de samenleving dichtbij en veraf, de planeet.

Waarom een vereniging?

We ontdekten de waarde van mindfulness voor ons eigen leven.
Van daaruit ontstond het verlangen dit te delen met anderen.
Zo werd de Mindfulnessvereniging geboren.
 

Waar staan we voor?

We gaan onze weg en doen dat organisch groeiend en lerend.
Wie beter dan geïnteresseerden in dit initiatief kunnen daarvoor inspiratie bieden?
Op de startbijeenkomst van januari 2020 vonden we een 80-tal mensen bereid met ons te reflecteren over verwachtingen, waarden en actieterreinen.

Zo klinkt het:

Een vereniging
die mensen verbindt,
die handelt vanuit respect en gelijkwaardigheid,
die toegankelijk is en gastvrij
die met een open houding tegemoet treedt: bereid te kijken vanuit een niet weten én bewust te handelen
die zorgzaam is, veiligheid en vertrouwen biedt,
die integer is,
die humor een plaats geeft.


Van daaruit werken we actief en kwaliteitsgericht aan een ruimte waar mensen in al hun diversiteit elkaar kunnen ontmoeten en ontdekken wat mindfulness voor hen kan betekenen.

We kennen een duidelijke plaats toe aan de wetenschappelijke onderbouw van mindfulness. We volgen de evoluties van dichtbij. Op onze symposia en workshops bieden we daarvoor telkens een forum.

We willen een vereniging blijven die geregeld aftoetst, herformuleert om te verdiepen.

Onze ledengroep is daarin een belangrijke partner.

Wie zijn we?

Achter de schermen van onze Mindfulnessvereniging, werken heel wat mensen op vrijwillige basis
aan de groei van onze vereniging, de organisatie van onze activiteiten en de communicatie met onze leden. 

Jan Jacobs


Mia Jansen


Jen Bertels


Ilse Verlinden


Jeroen Crobeck


Mieke Hoste


Lieve De Wulf


Waarom lid worden van Mindfulnessvereniging vzw?

Als vereniging hebben we de intentie te delen en samen te groeien. 

  • Je kan deelnemen aan workshops, lezingen en andere bijeenkomsten;
  • je krijgt actuele informatie over ontwikkelingen in Mindfulness;
  • je komt in contact met mensen en/of collega’s uit diverse uithoeken en disciplines. Samen leren én delen is het uitgangspunt.