Wat kunnen de 7 basishoudingen betekenen voor je leraarschap/ouderschap/burgerschap?  

Met Mia Jansen

Verbondenheid is een basisconditie voor menselijkheid. De corona crisis liet en laat ons dat scherp aanvoelen. Jongeren zijn in hun ontwikkeling aangewezen op een sociale omgeving, wat een kwetsbaar gegeven is. Corona stelt deze kwetsbaarheid op scherp. Ook voor hulpverleningsteams zijn het ‘de verbindingen die werken’. Corona legt tevens deze kwetsbaarheden bloot. 

In de workshop staan we samen stil bij het fenomeen van overweldiging bij jongeren, hun gezinnen, zorgverleners, en onszelf. Overweldiging ondermeer uitgelokt door de Corona pandemie. We onderzoeken wat Mindfulness als bejegeningswijze kan betekenen, evenals hoe MFN meditatie heilzaam kan zijn. Zo biedt de pandemie ook kansen om, breder dan de crisis, een gedeelde menselijkheid aan te raken. 

* deze workshop is een herwerking van de workshop “DOS CERVEZAS POR FAVOR … Van Corona tot Desperados,  Over pandemie en jeugdhulp”  op het Mindfulness symposium 2021.

Jan De Vos is kinder-en jeugdpsychiater, systeemtherapeut en mindfulnesstrainer. Hij is momenteel verbonden aan MFC Ave Regina te Lovenjoel . Als freelance consultant geeft hij supervisie in meerdere voorzieningen van Jongerenwelzijn in Vlaanderen.  Als mindfulnesstrainer verzorgt hij workshops voor zorgverleners.

photo-1499946981954-e7f4b234d7fa