Mindful Reading (deel 3, vanaf 10 april)

Waar je ook gaat, daar ben je
Meditatie in het dagelijks leven
Jon Kabat-Zinn

Met aandacht

Lezen – Luisteren – Spreken

photo-1519791883288-dc8bd696e667

Wat betekent mindful een boek lezen?

We lezen samen het boek van Jon Kabat-Zinn op een mindfulle wijze. We doen dit vanuit een open houding. Wat staat er? Hoe lees ik dit?

We spreken, waarbij we onze gedachten en ons leven spiegelen aan de inzichten van het boek.

We luisteren, open en mild, naar wat ieder daarover met ons deelt.

Alle verdediging, overtuiging, reactie op de ander laten we varen om de meerstemmigheid van onze gedachten te laten groeien.

Een mindful leesgroep stimuleert het vrije denken; moedigt aan om gedachten en twijfels te ordenen; om pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte te overstijgen. We creëren openingen naar nieuwe zingeving, verbinding, vreugde, solidaire actie en welzijn door ons te laten inspireren door het boek en door elkaar.


Wat is het niet?

Het is geen therapeutische sessie.

Het is geen literaire analyse. 


We willen elkaar niet overtuigen. 

We willen ‘de’ waarheid niet zoeken.

photo-1553729784-e91953dec042
Mia Jansen (1)

Een vaste facilitator

Het leesmoment wordt begeleid door een vaste facilitator.

Een facilitator heeft een dubbele rol, enerzijds is hij/zij verantwoordelijk voor de uitnodiging en het verloop van de sessie.

Anderzijds participeert hij/zij ook aan het gesprek, want deze sessie is een gezamenlijk gebeuren van alle deelnemers.

Mia Jansen begeleidt deze leesgroep.

 

 

 

​​Wie kan aan de leesmomenten deelnemen?

Iedereen die bereid is een fragment uit het boek van Jon Kabat-Zinn vooraf te lezen en samen met anderen op een mindfulle en verbindende manier wil reflecteren over de inzichten van het boek.
Het is geen vereiste om een mindfulnesstraining te hebben gevolgd.​

Welke structuur heeft dit mindful leesmoment?

Elke sessie heeft een relatief vaste structuur.
Op de website staat vermeld welk deel van het boek wordt gelezen.

We starten telkens met een meditatief moment. Vervolgens zijn er twee of drie luister- en deelrondes waarin we reflecteren over de inhoud van het gelezen gedeelte van het boek. We sluiten af met een meditatief moment en een deelronde.

We raden aan een schriftje bij te houden, waarin tijdens het lezen en tijdens de sessies vragen en reflecties kunnen genoteerd worden.


Structuur van een sessie

Meditatie en Check-in: hoe zit ik er nu bij?

Luisterronde één: inhoud van het gelezen deel
* De gedachten worden gedeeld vanuit de vraag: Wat heeft me geraakt in dit fragment? We luisteren met open milde aandacht en geven geen commentaar. We gaan niet in dialoog, maar delen onze gedachten.

Luisterronde twee: 

* Wat viel me op in de inbreng van de anderen; nieuwe verwoordingen of reflecties op basis van wat je hebt gehoord. Wat had je zelf niet opgemerkt? Wat werd eventueel nog versterkt.

Luisterronde drie: spiegeling aan eigen leven
* Wat betekent deze inhoud nu voor mijn leven? Wat heb ik hieromtrent zelf reeds meegemaakt? Heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt? In welke omstandigheden zou me dit inzicht kunnen inspireren? Welke obstakels ervaar ik dan in mezelf?

Meditatie en Check-out: Meditatief en ruimte om mee te delen: ‘Wat neem ik mee? Wat resoneert nu in mij?’

Hoe en wanneer wordt dit georganiseerd?

Je schrijft je in via de knop onderaan voor een module van 4 sessies.
De sessies verlopen online en duren twee uur.
We werken met een groep van maximum 10 deelnemers.​

We starten met een module van 4 leesmomenten op 4 opeenvolgende woensdagen, telkens van 19.30u tot 21.30u.

Hier vind je de data en de inhoud van de eerste 4 sessies.10 april 2024

Rond het vuur
Harmonie
Ochtendgloren
Rechtstreeks contact


Pagina 165 tot en met 178

17 april 2024

Wilt u me nog iets zeggen?
Zeggenschap over jezelf
Waar je ook gaat, daar ben je
De trap oplopen

Pagina 179 tot en met 193

24 april 2024

Welke taak heb ik op aarde?
Mount analoque
Samenhang
Niet-kwetsen – Ahimsa

Pagina 196 tot en met 208

8 mei 2024

Karma
Heelheid en eenheid
Het eigene en unieke
Wat is dit?
Het ‘ik’ bestaat niet

Pagina 209 tot en met 226