Mindful Lezen (vanaf 10 februari)

Ken jezelf
Een openhartige filosofie
Tinneke Beeckman

Met aandacht
Lezen – Luisteren – Spreken

Tinneke Beeckman

Wat betekent mindful een boek lezen?

We lezen samen het boek van Tinneke Beeckman op een mindfulle wijze. We doen dit vanuit een open houding. Wat staat er? Hoe lees ik dit?

We spreken, waarbij we onze gedachten en ons leven spiegelen aan de inzichten van het boek.

We luisteren, open en mild, naar wat ieder daarover met ons deelt.

Alle verdediging, overtuiging, reactie op de ander laten we varen om de meerstemmigheid van onze gedachten te laten groeien.

Een mindful leesgroep stimuleert het vrije denken; moedigt aan om gedachten en twijfels te ordenen; om pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte te overstijgen. We creëren openingen naar nieuwe zingeving, verbinding, vreugde, solidaire actie en welzijn door ons te laten inspireren door het boek en door elkaar.


Wat is het niet?

Het is geen therapeutische sessie.

Het is geen literaire analyse. 


We willen elkaar niet overtuigen. 

We willen ‘de’ waarheid niet zoeken.

photo-1553729784-e91953dec042
Mia Jansen (1)

Een vaste facilitator

Het leesmoment wordt begeleid door een vaste facilitator.

Een facilitator heeft een dubbele rol, enerzijds is hij/zij verantwoordelijk voor de uitnodiging en het verloop van de sessie.

Anderzijds participeert hij/zij ook aan het gesprek, want deze sessie is een gezamenlijk gebeuren van alle deelnemers.

Mia Jansen begeleidt deze leesgroep.

 

 

 

​​Wie kan aan de leesmomenten deelnemen?

Iedereen die bereid is een fragment uit het boek van Tinneke Beeckman vooraf te lezen en samen met anderen op een mindfulle en verbindende manier wil reflecteren over de inzichten van het boek.
Het is geen vereiste om een mindfulnesstraining te hebben gevolgd.​

Welke structuur heeft dit mindful leesmoment?

Elke sessie heeft een relatief vaste structuur.
Op de website staat vermeld welk deel van het boek wordt gelezen.

We starten telkens met een meditatief moment. Vervolgens zijn er twee of drie luister- en deelrondes waarin we reflecteren over de inhoud van het gelezen gedeelte van het boek. We sluiten af met een meditatief moment en een deelronde.

We raden aan een schriftje bij te houden, waarin tijdens het lezen en tijdens de sessies vragen en reflecties kunnen genoteerd worden.


Structuur van een sessie

Meditatie en Check-in: hoe zit ik er nu bij?

Luisterronde één: inhoud van het gelezen deel
* De gedachten worden gedeeld vanuit de vraag: Wat heeft me geraakt in dit fragment? We luisteren met open milde aandacht en geven geen commentaar. We gaan niet in dialoog, maar delen onze gedachten.

Luisterronde twee: 

* Wat viel me op in de inbreng van de anderen; nieuwe verwoordingen of reflecties op basis van wat je hebt gehoord. Wat had je zelf niet opgemerkt? Wat werd eventueel nog versterkt.

Luisterronde drie: spiegeling aan eigen leven
* Wat betekent deze inhoud nu voor mijn leven? Wat heb ik hieromtrent zelf reeds meegemaakt? Heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt? In welke omstandigheden zou me dit inzicht kunnen inspireren? Welke obstakels ervaar ik dan in mezelf?

Meditatie en Check-out: Meditatief en ruimte om mee te delen: ‘Wat neem ik mee? Wat resoneert nu in mij?’

Hoe en wanneer wordt dit georganiseerd?

Je schrijft je in via de knop onderaan voor een module van 5 sessies.
De sessies verlopen online en duren twee uur.
We werken met een groep van maximum 12 deelnemers.​

We starten met een module van 5 leesmomenten op 5 opeenvolgende zaterdagen, telkens van 10.00u tot 12.00u.

Hier vind je de data en de inhoud van de eerste 5 sessies.10 februari 2024

"Inleiding:
Deel I: Wie ben je? 
Hoe word je wie je kunt zijn? "


Pagina 13 tot en met 34

17 februari 2024

Deel I: Wie ben je?

Pagina 35 tot en met 73

24 februari 2024

Deel II: Wat voel je?

Pagina 77 tot en met 132

2 maart 2024

Deel II: Wat voel je?

Pagina 135 tot en met 184

9 maart 2024

"Deel IV: Hoe leef je en hoe sterf je? 
Dankwoord"

Pagina 187 tot en met 230