From: Mindfulnessvereniging vzw <info@mindfulnessvereniging.be>
Subject: Aankondiging 7de Mindfulness Symposium

&Vaardighedenonderwijs van de artsenopleiding
aan de Universiteit Antwerpen

 

Aankondiging Mindfulness Symposium 2024
woensdag 7 februari 2024

Mindfulness en diversiteit:
‘het verschil omarmen, een blijvende uitdaging’

 

We bedenken woorden om het verschil tussen mensen als maatschappelijk fenomeen te benoemen. We spreken over diversiteit, anders-geaard-zijn, multi-culturaliteit, superdiversiteit…

We maken categorieën en hebben het over ‘mensen met een beperking’, ‘mensen in armoede’, mensen van kleur’, ‘mensen met een andere geaardheid’.

Maar de uitdaging blijft. HOE GAAN WE OM met dat verschil? Woorden zitten dan wel eens in de weg. Omdat ze normerend kunnen zijn, stigmatiserend, polariserend. Omdat ze iets zeggen over onze referentiekaders, onze ervaringen.

In welke hoedanigheid het ‘anders-zijn’ van de ander(en) zich ook aan ons voordoet, het is een nooit eindigende oefening om die ene vraag te stellen: ‘Wie ben jij? Wie zijn jullie? Oprecht en open.

Om vervolgens het verschil te omarmen, omwille van elkaar.


Datum en locatie

Woensdag 7 februari 2024 van 10u tot 17.30u

Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken, gebouw O. Universiteitsbaan, 2610 Wilrijk

 

Programma

Voormiddag: Gastsprekers

  • Edel Maex, psychiater en meditatie-leraar: ‘Bestaansrecht’

  • Filip Raes, professor psychologie, KU Leuven, mindfulnessonderzoeker en medewerker van het Leuven Mindfulness Center: ‘Over dat wat ons verbindt te midden alle diversiteit: Commun humanity’

  • Winny Ang, kinder- en jeugdpsychiater en Liesbeth Verpooten, huisarts. Beiden doceren ‘communicatie, arts en maatschappij en diversiteit’ aan de UA en zijn  onderzoeker binnen dit vakgebied.‘Omgaan met diversiteit: ervaringsgericht navigeren’ Het belang van ervaringsgericht leren bij bewustwording van diversiteit, van referentiekaders en privileges.


Namiddag: keuze uit een variatie aan workshops

  • De praktische toepassing van Mindfulness in het leven, in opvoeding, in de zorg, in het onderwijs.


Dit zevende symposium richt zich naar alle volwassenen en adolescenten. Ben je geïnteresseerd in mindfulness? Werk je in de hulpverlening, in het onderwijs? Iedereen is van harte welkom.


Hoe inschrijven?

In de volgende nieuwsbrief en via de website van www.mindfulnessvereniging.be informeren we je verder over het volledige programma. Vanaf dan kan je inschrijven en kiezen voor twee workshops.

Mogen we je vriendelijk verzoeken om dit initiatief onder de aandacht te brengen van leraren, zorgverleners, ouders en andere geïnteresseerden.


Wil je meer weten over ons aanbod?
Neem gerust een kijkje: www.mindfulnessvereniging.be

 

Vriendelijke groeten

Vanwege het bestuur van Mindfulnessvereniging VZW